KICK OFF MED ANTIDOPING NORGE

Postet av Ål IL den 21. Apr 2017


I samband med registrering av Ål IL som "Reint idrettslag", har me fått

Antidoping Norge til å bistå i vår kick off torsdag 4. mai kl 19 på Bråta.

Introduksjonen og igangsettinga vil Antidoping Norge at skjer i eit samarbeid
mellom alle idrettslag i kommunen.
Alle idrettslag i Ål er difor invitert til å delta (minimum med styret), for å vurdere
å slutte seg til som Reint idrettslag og etablere sin antidoping policy.

For Ål IL sine trenarar og gruppeleiing er introduksjonen pliktig etter vedtak i
AU og Hovudstyre, og me ber gruppestyret informere /vidaresende epost til alle.
Aktive idrettsutøvarar over 16 år kan/bør delta.

Møtet vil vare ca 1 1/2 time, litt avhengig av engasjement, diskusjon og spørsmål.

Agenda:
  1. Kvifor skal små idrettslag engasjere seg i antidopingarbeid / reint idrettslag
  2. Ansvarsforhold
  3. Kompetanse om regelverk
  4. Gjennomføring i idrettslaget / Registrering /Sertifisering
  5. Info om eigensjekk av medisiner + dopinglista
  6. Farer ved bruk av kosttilskot
  7. Kva doping gjør med helsa
  8. Spørsmål - Diskusjon
MÅLSETTING: ALLE IDRETTSLAG I ÅL BLIR "REINE IDRETTSLAG"

Årsmøte ÅL IL

Postet av Ål IL den 3. Feb 2017

ÅL IL inviterer til Årsmøte.
Tid: 29/3 -17
Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset.
Vanlige årsmøtesaker.
Frist for innlevering av saker er 1/3 -17 på post@aalil.no