Årets Gave til deg eller din bedrift! - Kjøp din eigen lysstolpe på Liatoppen

Postet av Ål IL den 16. Des 2021

      

 

Kjøp ditt eige skilt på din utvalgte lysstolpe på Liatoppen!

 

Lysløypene på Liatoppen Skisenter blir oppgardert med nye miljøvennlige ledpærer/armatur.  Pærene var gamle og lyste på langt nær slik som moderne led-pærer. Me har brukt sommaren og hausten på å skifte ut 150 stolpar. Resten blir tatt i 2022. 

For å finansiere delar av dette legg me ut mogleigheten for at du kan kjøpe din eigen lysstolpe. Det blir gjort oppgraderingar på Liatoppen no for ca. ein million kroner. 

 

Brukar du lysløypa både sommar og vinter, på ski eller til fots eller kanskje sykkel?

Me håpar både innbyggarar og hytteeigarar «kjøper ein lysstolpe» til jul for å bidra til ein betre opplevelse på Liatoppen😊

 

Slik gjer du for å kjøpe din stolpe:

 1. Alle stolpene er merka med eit nummer
 2. Finn din utvalgte stolpe og noter nummeret.
 3. Send stolpenummer og navn til:  post@aalil.no 

 

Privatpersoner:    kr. 2.500,- 

Bedrifter:              kr. 5.000,- 

     

Da har du skilt på stolpen i 5 år.

 

Årets gave setter lys på tilværelsen!

 

Et bilde som inneholder tekst, utklipp

Automatisk generert beskrivelse


Sjå omtale i Hallingdølen 16/12-21:

Oppgraderer for fleire millionar (hallingdolen.no)

Arrangement i Ål 2022 - skjer mykje - stor dugnadsinnsats

Postet av Ål IL den 8. Des 2021

Det skjer mykje i arrangementsbygda Ål. Mange frivillige som står på.

Vedlagt presentasjonen til kultur- og idrettskonsulent Anne på frukost møte 2/12-21.
Klubbkolleksjon

Postet av Ål IL den 19. Okt 2021

Intersport har mottatt første ladning av Ål IL kolleksjon😊
Klubbutviklingskvelden den 29/9 - de 3 V'ene - flott tilbakemelding frå idrettskretsen

Postet av Ål IL den 12. Okt 2021


Hanne-Kristin B. Kvarme, Rådgiver i Viken idrettskrets sendte oss følgende fine e-post etter klubbutviklingskvelden:


Det ble en veldig bra kveld hos dere i går sett med en klubbveileders øyne! Super innledning med intervjurunden! Det som ble sagt der minte forsamlingen på hvor bra det er å være i Ål IL og hvorfor dere er medlemmer i nettopp dette idrettslaget. Med denne åpningen kom vi fort inn i riktig modus for videre jobbing med de 3 V´ene. Det var flott at dere hadde en god blanding av folk fra ulike grupper og med ulik alder. Alltid et pluss å ha med ungdommer i slike prosesser.

 

Jeg legger ved presentasjonen, deltakerlista og PDF av det som kom opp på Mentimeter. Dette er grunnlaget for hva dere drøftet og hva dere kom fram til. Kort oppsummert var det følgende V´er som gikk av med seieren:

 

Verdier

 • Inkluderende
 • Idrettsglede
 • Samhold
 • Mestring

 

Visjon

Ål IL – noe for enhver

 

Virksomhetsidé

Ål IL – variert aktivitet for alle hele året gjennom godt samarbeid

 

Nå er neste skritt å beskrive kort hva dere legger i ordene. Hva betyr «inkluderende» osv for dere? Styret bestemmer seg for hvem som skal gjøre det. Dette er ikke en tidkrevende oppgave, men lurt å gjøre så fort som mulig....mens kvelden sitter friskt i minne.

 

Jobben med å implementere dette videre i idrettslaget kan vi snakkes om på neste samling. Det er mange morsomme måter å gjøre det på.

 

Bra jobba så langt! 😊

 -----

Presentasjonen: 

Velkommen til klubbutvikling!.pdf

 


Vil DU være med å stake ut kursen for Ål IL? Velkommen til Sundrehall 29/9 kl. 18:00 - 20:30.

Postet av Ål IL den 23. Sep 2021

Her er invitasjon til til en spennende og sosial kveld: Invitasjon 29.09.2021.pdf

Dette er ein del av prosjektet som er satt i gang i Ål Idrettslag med støtte frå:

Ål kommune

Sparebankstiftelsen Hallingdal

og midler fra Liatoppen skisenter, ÅL IL Fotball og ÅL IL Hovedlag.

Ola Opheim hadde følgende presentasjon av prosjektet for SUKO 21.9.2021: SUKO 21.09.20021.pdf

Klubbkveld for medlemmer hos Intersport!

Postet av Ål IL den 31. Aug 2021


Intersport full kolleksjon blir liggende i butikken tom. lørdag 11. september, så bare stikk innom i åpningstida ellers om du ikke rekker torsdagen.


Intersport appen er ikke klar for bruk enda, så vi må bestille direkte hos Intersport på Ålingen, ny kolleksjon følger i vedlagte katalog. 

Katalog:  Ål IL Klubbkatalog september 2021.pdf


Bestillinger kan skrives på skjema i katalogen og leveres Intersport.

Me treng rydde- og vaskehjelp på klubbhuset

Postet av Ål IL den 14. Jun 2021

Er det nokon som er interessert i rydde- og vaskejobb 1-2 timer per veke på klubbhuset på Bråta.

Lønn etter avtale.

Meld interesse til post@aalil.no innan 21.06.2021.
ANNONSE - 1-ÅRIG PROSJEKTOPPDRAG

Postet av Ål IL den 9. Mar 2021

         

Ål idrettslag og Liatoppen Skisenter skal starte eit 1-årig fellesprosjekt for
planlegging, finansiering og systematisering av felles administrasjon og leiing
av laga og arenane.
Tilsvarande prosjektutgreiing er allereie etablert for rekneskapssystem og rutinar.
Ved Liatoppen skisenter er det allereie etablert eit samarbeid mellom idrettslaga
i Fjellet, Torpo, Ål og Ål Skiskyttarlag som eigarar av anlegget.
Skiskyttarstadion og langrennsarenaen er ein godkjent nasjonalarena med
mange store renn som NM og Norgescup.
Ål Idrettspark, Bråta er sjølveigd hovudarena for Ål IL med sine 9 grupper,
der fotballgruppa er den største og initiativtakar til utvikling av anlegget med
to kunstgrasbaner, treningsbaner, tennisbaner, friidrettsbaner og
 Elvelangsarenaen som går gjennom heile anlegget.

                              1-ÅRIG PROSJEKTOPPDRAG
Ål IL og Liatoppen vil leige inn ein prosjektleiar inntil 60 % med mogleg
 oppstart 15. april 2021 og eitt år fram i tid, for å avklare korleis:

 • Styrke samarbeidet mellom idrettslaga og mellom arenaer.
 • Tydeleggjere profilen og forsterke haldningsskapande arbeid.
 • Styrke profil ved anlegg og arenaer for å auke sponsorinntekter.
 • Styrke Ål som arrangementskommune og synleggjere anlegg og arenaer.
 • Lette rekrutteringa til friviljug arbeid.
 • Hindre fråfall i aldersgruppa 13-16 år.
 • Fritidserklæringa: Alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og
  økonomiske situasjon skal ha moglegheit til å delta jamleg i minst
   ein organisert fritidsaktivitet saman med andre barn.
 • Utvide tilbodet til vaksne brukargrupper.
 • Støtte opp om målsettinga for folkehelse i Kommuneplanen.
 • Organisere web og e-post.

Prosjekthonorar etter avtale.
Interesserte prosjektleiarar bes søkje/melde interesse innan 22. mars til
Svein T Furuhaug: på e-post Svein.Furuhaug@aal.kommune.no mobil 915 18 610
 
ÅRSMØTE 2021 - 12. MAI KL19:00 - KLUBBHUSET - DOK VEDLAGT - NB! PÅMELDING

Postet av Ål IL den 9. Feb 2021

Forslag til saker meldast før 11. mars til leiar på post@aalil.no.

Påmelding til samme adresse: post@aalil.no.

Her er sakslista:

SAKSLISTE 12.05 Arsmote 2021 (1).docx

Regnskap TOTALT, AU-HOVEDLAG, GRUPPER og beretning kontrollutvalg finner medlemmer under FANE: Klubben - Dokumentarkiv -

Der ligger også budsjettet for AU-Hovedlag. 

Årsmelding frå AU-Hovedlag: ÅRSMELDING ÅL IL - 2020-2021 15.03.2021 (1).docx 

innstilling frå valnemda:Innstilling frå Valnemda i Ål idrettslag til årsmøtet 12 05 2021.pdf